วันที่ 10 มีนาคม 2564  ศูนย์อีซูซุจังหวัดบึงกาฬ (Isuzu Buengkan)
มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม โดยมีนายนิรุต  อุดมศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิส้ยพิทยาคม
เป็นตัวแทนรับมอบ
ซึ่งทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้