นายชวนะ   ทวีอุทิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม