ผลงานครู ประจำปีการศึกษา 2563 - 2565   

คว้า 4 รางวัล คลิปสั้นความยาวไม่เกิน 5 นาที
โครงการสร้างสรรค์นักเรียนระดับมัธยมศึกษา" ต้นแบบที่มีสมรรถนะทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
ระดับเขตตรวจราชการที่ 10 (Cluster)

ครูที่ปรึกษา  ครูวาสนา   หากันได้ และครูจันทิมา อุดมศรี  

                                      

 
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีม ม.ต้น ภัยใกล้ชิด รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทบุคคล ของพอส่ำนี่
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทบุคคล ม.ต้น โควิดติดจรวด และ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทบุคคล ม.ปลาย ภูมิคุ้มกันยาเสพติด
 

 

 ครูผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลชายหาด นางสาวนิภาพร  ภูนาเขียว
ได้รางวัลชนะเลิศรุ่นประชาชนทั่วไปภายใน จ.บึงกาฬ
  
ครูผู้ฝึกสอนนักกีฬาเปตอง นายณัฐวุฒิ   ยกน้อยวงศ์
 

 คว้ารางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศอันดับ 2
ในวันกีฬาสถาปนา จังหวัดบึงกาฬ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี

 

   


ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
ในการประกวดคลิปสั้น วันภาษาไทยแห่งชาติ 2563
หัวข้อ "ชีวิตวิถีใหม่ ภาษาไทยในสื่อออนไลน์"
ฝึกซ้อมโดย นางสาวยุมะรี  ป้องขวาพล
ตำแหน่ง ครู คศ.1

     

 

 
นายอลงกรณ์  นามวิชัย
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
     

 

 

ผ่านการประเมินระดับ ดีเยี่ยม
โครงการประเมินเว็บไซต์ฺของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

 

นำทีมโดย
นายนิรุต อุดมศักดิ์ รองผูู้อำนวยการโรงเรียน
นางวาสนา หากันได้  หัวหน้างาน ICT
นางสาวจันทิมา  อุดมศรี  เจ้าหน้าที่
นางสาวรินรดา  บุดดาคำ  เจ้าหน้าที่
นายปริญญา   ศรีโบราณ  เจ้าหน้าที่
ว่าที่ ร.ต.จักรพงศ์  พรมกมล เจ้าหน้าที่

     

 

                            
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ สพม.21
    คัดเลือกเป็น "ครูดีในดวงใจ" ประจำปีพุทธศักราช 256
นางวาสนา  หากันได้ 
 ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  
             
     

 

 

ผลงานครู ประจำปีการศึกษา 2562 

                                                                   

                 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ารับคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2562

                            
 

                                                  

                               ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

                                      การแข่งขันอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับขั้น ม.4-6            

                                 

                                    


 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อแก้ปัญหา 0 ร มส

โดย  ครูวาสนา  หากันได้  ครู คศ.3 

                                                                    

                              "เรียนสนุก   ปลุกความคิด   พิชิตความรู้ที่ยั่งยืน"

                               "Learning by Doing" การเรียนรู้ที่เกิดจากการลงมือทำจริง
ครูกล้าฉีกกฏ  (ไม่ยึดการสอนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง)
                             ลดความเหลื่อมล้ำ    (ความแตกต่างของเด็กแต่ละคน)
                                                                   ลงมือทำไปพร้อมกัน   (ครูและเด็กเรียนรู้ร่วมกัน)

         เด็กทุกคนมีความแตกต่าง เป้าหมายของครู คือ ทำความแตกต่างแต่ละคนให้อยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม
                                             แล้วจะไม่มีเปรียบเทียบว่า "โง่" หรือ "ฉลาด"