แหล่งเรียนรู้ชุมชน ที่สำคัญของทางโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม

หมู่บ้านชุมชนมีชีวิต  ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ